Pillar Alapítvány > Youth Policy Review > A projekt kutatói

A projektben résztvevő kutatók

tl_files/YPR_kutatok/DeriAndras.jpg

Déri András (1986) szociológus, 2010-ben végzett az ELTE TÁTK-on, azóta ugyanott doktori tanulmányait folytatja az online közösségek témájában. Jelenleg az ELTE Tanító- és Óvóképző Karának tanársegéde, ahol elsősorban szociológiával, szociálpolitikával kapcsolatos tárgyakat oktat, részben az ifjúságsegítő felsőoktatási szakképzésben résztvevők számára. Kutatói tevékenysége során több ifjúságszociológiai kutatásban vett és vesz részt, de a kisebbségek és a rendőrség viszonyát vizsgáló Corepol-projektben is dolgozott. 2012-ben az Európai Ifjúságpolitikai Tudásközpont magyarországi referense volt, azóta is több, az ifjúsági munkával kapcsolatos nemzetközi konferencián és szemináriumon vett részt.

 
 
 
 
 

tl_files/YPR_kutatok/MilutinovitsLaszlo.jpgMilutinovits László (1980) angol-történelem szakon végzett az ELTE-n, és 2002 óta aktív az ifjúsági szakmában. Jelenleg szabadúszó képzőként és szakértőként dolgozik az Erasmus+ programban és az Európa Tanács számára is. Nemzetközi és hazai tapasztalata elsősorban az Európai Bizottság ifjúsági programjaihoz köti. Az EVS program akkreditációs szakértője Kelet-Európában és a Kaukázusban, valamint Délkelet-Európában. A magyarországi ifjúsági szakmát alaposan ismeri, 2008-2011 között a Mobilitás Fiatalok Lendületben Programirodájában dolgozott. Jelentős tapasztalata van az esélyegyenlőség, a roma integráció és az emberi jogok területén. A kutatáshoz elsősorban naprakész szakmai tudásával, valamint az oktatás, a fiatalok aktív részvételének és a roma fiatalok helyzetének ismeretével járul hozzá.

 
 
 
 
 

tl_files/YPR_kutatok/pillok.jpgPillók Péter (1976) tanulmányait szociológia szakon végezte az Eötvös Loránd Tudományegyetemen, majd 2012-ben itt szerzett summa cum laude minősítéssel PhD fokozatot szociológiai tudományokból. 2002-től a Mobilitás keretei között működő Nemzeti Ifjúságkutató Intézet, illetve jogutódjainak kutatója, későbbiekben kutatásvezetője. Részt vett, többek között az Ifjúság 2000-2008 nagymintás ifjúságkutatások tervezésében, előkészítésében és feldolgozásában, az ifjúsági szolgáltatások magyarországi rendszerének vizsgálatában, valamint az ifjúságüggyel kapcsolatos egyéb területek kutatásában. Jelenleg a Strukturált Párbeszéd munkacsoport alelnökeként is tevékenykedik. Módszertani és ifjúsággal kapcsolatos tantárgyakat oktat az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen. Szerkesztője volt az Új Ifjúsági Szemlének, számtalan fiatalokkal kapcsolatos publikáció és előadás fűződik a nevéhez.

 
 
 
 
 

tl_files/YPR_kutatok/SagvariAdam.jpgSágvári Ádám (1981) 2005-ben végzett az ELTE Állam- és Jogtudományi Karán. A kormányzati és parlamenti működésben, az európai uniós döntéshozatalban, valamint a hazai, illetve nemzetközi jogvédelmi rendszerekben sok tapasztalatot szerzett jogász, közigazgatási szakember. Több évet dolgozott az Igazságügyi Minisztériumban, majd a német szövetségi igazságügyi tárcánál, illetve a Strasbourgi Emberi Jogi Bíróságon. Jelenleg közpolitikai tanácsadó cégében, valamint az MTA Jogtudományi Intézetének vendégkutatójaként tevékenykedik. A kutatáshoz elsősorban az ifjúságpolitika jogszabályi és intézményi keretének ismeretével járul hozzá.

 

 
 
 
 

tl_files/YPR_kutatok/sagvaribence.jpgSágvári Bence (1977) szociológus, 2001-ben végzett az ELTE Társadalomtudományi Karán (TáTK), majd ugyanott 2011-ben szerzett doktori fokozatot. Az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont és az International Business School (IBS) munkatársa, 2014 óta a Szociológiai Intézeten belül működő Társas Kapcsolatok és Hálózatkutatás osztály osztályvezetője. 2011 óta az European Social Survey (ESS) nemzeti koordinátora, továbbá 2004 óta ügyvezető igazgatója a telekommunikáció és online média területén kutatással és tanácsadással foglalkozó ITHAKA Nonprofit Kft-nek. Az EU és az Európai Tanács mellett működő Pool of European Youth Researchers tanácsadó testületének tagja. Kutatási területei a fiatalok, a digitális technológiák és az értékek szociológiájához kapcsolódnak. 2007-ben Junior Prima díjat kapott.