Pécsi diákok utasították el Törökország csatlakozását az EU-hoz

2016. március 11-én, Pécsen tartotta kihelyezett ülését az Európai Unió Tanácsa. A pécsi gimnazistákból álló szakminiszterek többórás tárgyalást követően bocsátották szavazásra a török EU tagságról szóló kérdést.

Hosszas tárgyalások és egyeztetések után végül a nemek győztek a török EU csatlakozásról szóló kérdés zárószavazásán az Európai Unió Tanácsának kihelyezett ülésén. A pécsi Széchenyi István Gimnáziumban rendezett ülés első részében a fiatal uniós diplomaták a csatlakozásról szóló szavazáshoz szükséges főbb szabályozások tartalmát tárgyalták saját országukban, majd a tagállami szintű tárgyalások után uniós bizottságokban került megvitatásra a csatlakozáshoz szükséges tizennégy pont. A szavazás kimenetelének ismeretében érdemes végignézni, hogy hogyan jutottak el a döntésig a diplomaták és melyek maradtak a vitás pontok az EU, illetve Törökország képviselői között.

Mindez persze a Pillar és az UCCU Alapítvány gondozásában lévő „Legyen Tiéd Európa!” elnevezésű projekt keretében történt. A Pillar Alapítvány önkéntesei által kidolgozott és levezényelt szimuláció középiskolás diákok számára készült. Ettől függetlenül a tárgyalások, a bizottsági viták, valamint a bilaterális egyeztetések gyakran valósághűen tükrözték az uniós döntéshozatal izgalmas és néha nehéz pillanatait.

tl_files/norveg/IMG_20160311_130252.jpg tl_files/norveg/IMG_20160311_103533.jpg

Ismerkedés az EU-Törökország viszonnyal

A szimuláció reggel 7 óra 45 perckor kezdődött a leendő diplomaták érkezésével. Az alapítvány önkéntesei a bemutatkozást követően ismertették a gyakorlat célját, témáját, annak menetét; majd a tanulók országcsoportokban kezdték meg munkájukat. Itt a fiatalok megismerkedtek az EU és Törökország közötti kapcsolatról és az évtizedek óta húzódó török csatlakozás kérdéséről. A háttéranyagok feldolgozását követően a tagállamok képviselői miniszteri pozícióba léptek és ebben a szerepükben folytatták ismerkedésüket a török EU tagság kérdésével. Az országok képviselői megkapták a csatlakozás tizennégy pontból álló feltételrendszerét tartalmazó tanácsi szöveget, melyből a szakminisztereknek a tárcájukhoz kapcsolódó pontokat kellett jobban megismerniük.

Szakminiszteri szerepbe léptek

Minden minisztert a szakterülete alapján a három bizottságból egybe delegálhatta az országa. Az „Igazságügy és alapjogok” nevű bizottság a négy uniós alapszabadság érvényesülésének kérdésében, valamint a kisebbségek védelmében és helyzetének rendezésében volt kompetens. Az „Intézményi kérdések valamint foglalkoztatás és uniós támogatások” nevű bizottság az uniós intézmények tevékenységének összehangolásáért felelt, emellett a munkanélküliség csökkentésére irányuló intézkedések kidolgozásában; az uniós támogatások hatékony elosztásában volt hatásköre javaslatot tenni. Az EU külpolitikájáért, a tagországok és az EU közötti viszonyért, valamint az integráció külkapcsolataiért a „Kül- és biztonságpolitika” bizottság felelt.

Az országcsoportokban történő tárgyalás utolsó lépése az álláspontok feldolgozása volt. Az egyes országok álláspontjának megismerése és az ezt követő szünet után ültek össze első alkalommal az előbb felsorolt szakbizottságok, hogy megkezdjék a tizennégy pont tárgyalását.

Törökország nyerő pozícióból indult…

Az első körös tárgyalásokat a Pillar Alapítvány önkéntesei, mint az Európai Bizottság képviselői elnökölték. A megbeszélések kezdetén a szakminiszterek állásfoglalásukat követően szinte vita nélkül fogadták el Törökország javaslatait. A felek csak az örmény népirtással, a határvédelmi rendszer kiépítéséhez szükséges támogatásnyújtással, illetve az Európai Katonai Együttműködéssel kapcsolatban fogalmaztak meg aggályokat. A diákok miniszteri szerepüknek megfelelően szót kérhettek és időkeretben szólalhattak fel a bizottságokban, valamint reagálhattak az elhangzott álláspontokra a vita keretén belül. A pontok módosítása után a képviselők országukba visszavonulva tárgyalták meg az elért eredményeket.

…de végül sokat kellett engednie

Kiszivárgott információk alapján a diákminiszterek szerint az unió túl nagy árat fizetett volna az első körös egyeztetéseken elhangzott török engedményekért. A megfogalmazott javaslatok sértették például Lengyelország és Franciaország mezőgazdaság-politikáját, de negatív hatást gyakorolt volna kurd kisebbséggel kialakult korábbi álláspontra, melyet Németországon kívül Olaszország és Franciaország is támogatott. A szimuláció szünetében a diákok nem tétlenkedtek: bilaterális egyeztetésekkel és háttéralkuk megkötésével töltötték az időt, melyek a második körben a nagyobb engedményeket és támogatásokat igénylő Törökországot nehéz pozícióba hozták.

tl_files/norveg/IMG_20160311_103542.jpg tl_files/norveg/IMG_20160311_105824.jpg

Amiben előreléptek: Ciprus, burka, munkaerőpiac, terrorizmus

A bizottságok második ülésén az EU-s tagállamok fiatal képviselői szorosabb szövetséget alkottak szinte az összes kérdésben, mely Törökország alkupozícióját gyengítette. Mindezek ellenére a tizennégy pontból számos kérdésben előreléptek a diákok:

  • Törökország képviselői hajlandóak kivonni csapataikat Ciprus megszállt területéről, de csak abban az esetben, ha erről, illetve a török fennhatóságról népszavazáson dönthetnek a polgárok.
  • A nem török területen található EU-s intézményekben a burka viselése tilos, azonban Törökország saját maga döntheti el, hogy területén engedi-e ugyanezen intézményekben az arc eltakarását.
  • A csatlakozás elfogadása esetén az EU a közös pénzügyi alapokból támogatást nyújt Törökországnak a Schengeni övezethez való csatlakozáshoz szükséges felkészülésre.
  • A jelenlegi tagállamok 2+3+2 év mentességet kérhetnek munkaerőpiacuk megnyitásától a török csatlakozás időpontjától számítva.
  • A felek határozottan elítélik az Iszlám Állam terrorcselekményeit és közös fellépést sürgetnek a Közel-Kelet békéjének helyreállításáért.

Amiben pedig nem: török hadsereg támogatása, örmény népirtás kérdése

  • A tagállamok nem szavazták meg a török hadsereg modernizációjához szükséges pénzügyi segítségnyújtást, mert nem tartották helyesnek a GDP arányos támogatást.
  • Törökország nem hajlandó elismerni az örmény népcsoporttal szemben elkövetett emberiség elleni bűncselekményeket, így nem volt kérdés, hogy határozottan elutasítja azok kárpótlását. A fiatal török miniszterek csupán a kérdés felülvizsgálatára tettek ígéretet, mely nem tekinthető valódi előrelépésnek az ügyben.

A bizottságok módosító javaslatainak elfogadása után az országok képviselői a plenáris ülésen meghallgatták a módosított tanácsi szöveget, majd felszólalásukban összegezték országuk végső álláspontját a csatlakozással kapcsolatban. A zárószavazáson a résztvevő hét állam 3 igen, 4 nem szavazattal tartózkodás nélkül utasította el Törökország csatlakozását az Európai Unióhoz.

Élvezték a vitákat és a politikusi szerepet

A szimulációt követően a szerepekből kibújva a diákok pozitívan értékelték a foglalkozást. A legtöbben megjegyezték, hogy tetszett nekik a döntéshozói szerep és a szimuláción keresztül könnyebb volt megtanulni, hogy mit jelent például a derogáció fogalma; megértették, hogy miért van jelentősége a Törökország-Ciprus közötti kapcsolatnak; valamint, hogy milyen fő problémái vannak az EU-nak a törökök csatlakozási igényével.

Önkéntes tréning - 2016. Március 18-19.

A Legyen Tiéd Európa! projektbe március 18-19-én újabb önkénteseket vontunk be, hogy az elkészült tematikákkal minél több önkéntesünk tudjon a jövőben órát tartani. 

tl_files/norveg/Oenkentes trening.jpg tl_files/norveg/oenkentes trening2.jpg

Szimulációs megbeszélés - 2016. Március 1.

Az önkéntesek a szimulációt megelőző napokban megbeszélést tartottak a program minden részletéről. Az időkeretektől kezdve, a különböző szerepek kiosztásáig minden fontos elemet átbeszéltek, hogy felkészülten tudják vezetni a csatlakozási tárgyalásokat Törökország európai uniós csatlakozásáról a pécsi Széchenyi István Gimnáziumban.  

tl_files/norveg/Szimulacio_megbeszeles.jpg

Tréning tanároknak - Európai Uniós tematikák oktatása a középiskolákban

A projekt keretében 2016. február 4-5-én sor került a folyamatban résztvevő és azzal újonnan ismerkedő tanároknak szóló tréningre. Ennek célja a projekt során született és kipróbált módszerek megosztása, valamint az Európai Unióval és annak értékrendszerével kapcsolatos időszerű kérdésekről és ezek iskolai órákon való feldolgozásának lehetőségeiről való tapasztalatcsere volt.
A két napon az együttműködésben részt vevő és új iskolákból 12 pedagógus vett részt. A program keretében egyrészt információkat adtunk át a projekt folyamatáról, és teret biztosítottunk a tanárok tapasztalatainak megbeszélésre, ami érdekes és hasznos visszajelzésül is szolgált a szervezőknek és az önkénteseknek. Ezen kívül interaktív, nem-formális módszerekkel dolgoztunk, és hasznos, könnyen alkalmazható gyakorlatokat igyekeztünk átadni. Mivel az első, őszi pedagógus-találkozón felmerült a kihívást jelentő témák érintése a diákokkal, gondolatindító beszélgetéseket is próbáltunk indítani a diákokat és tanáraikat is érintő és érdeklő témákban, mint például a bevándorlás, az EU jövője és Magyarország viszonya a közösséghez. Az is nem titkolt célunk volt, hogy a megkezdett együttműködést fenntarthatóvá tegyük, és a megvalósító civil szerveztek és az iskolák között megmaradjon a jövőben is a szakmai és emberi kapcsolat egyaránt.
A program második napján több órás szimulációs gyakorlat kipróbálásra adtunk lehetőséget önkénteseink segítségével. Ennek egyik célja a pedagógusok felkészítése volt hasonló gyakorlatok levezetésére, de egyben az értékelés során fontos visszajelzéseket is gyűjtöttünk arról, hogy miként lehetne hátrányos helyzetű diákok igényei szerint átalakítani ezt az összetett játékot.
A program értékelésén a résztvevők kiemelték, hogy többségében hasznos módszereket ismertek meg a két nap alatt, és fontosnak ítélték meg, hogy új civil szervezetekkel és kollégákkal ismerkedhettek meg.

tl_files/norveg/12714143_1087969797893757_1380248942_n.jpgtl_files/norveg/12674419_1087969731227097_1978560021_n.jpgtl_files/norveg/12714305_1087969741227096_848385620_n.jpg

Önkéntesek félidős találkozója

A 2016-os év elejére a projekt keretében minden iskolában lezajlottak az EU-tanórák, ezért 2016. január 9-10-én az önkéntesek és a szakmai támogató csapat részvételével értékelő találkozót tartottunk. Ennek a félidős találkozónak a célja az volt, hogy a projekt kezdete óta eltelt időszakot értékeljük, illetve kiemelt célul tűztük ki, hogy az önkéntesek képesek legyenek felvázolni a projekt eddigi mérföldköveit, reflektálni az eddig eltelt időszak legfontosabb eseményeire, különös tekintettel az órákra és saját tanulási folyamatukra.

A találkozó első napján visszatekinttettünk az elmúlt időszakra és mindannyiunk egyéni élményeit dolgoztuk fel. Az önkénteseknek ez fontos lehetőség volt arra, hogy megfogalmazzák a levonható tanulságokat, és tudatosítsák ezeket. Az ebédet követően sor került egy rövid közös filmforgatásra, és áttekintettük az első iskolai foglalkozások eredményeit és tapasztalatait. A nap egyik legizgalmasabb része az volt mikor képviseleti-kooperatív vita keretében összeállítottuk EU tanóratartás 10 pontját, mintegy összegezve a nap folyamán elhangzott legfontosabb tanulságokat.

A második napon WorldCafé beszélgetésen kezdtünk négy témában (A páros munka kihívásai, EU-s aktualitások, forró témák, A facilitátori szerep, Módszertani megoldások), ahol a mentorokkal is adódott lehetőség egyeztetésre. A nap hátralévő részében pedig a következő óratervek elkészítésére és a mentorokkal való konzultációra fókuszáltunk, illetve a Módszertani kézikönyv kérdésével foglalkoztunk. A két nap zárásaként a projekt hátralévő részének tervezésre, és az elvégzendő feladatok, felelősségek tisztázására tértünk ki a közös értékelés előtt.

Köszönjük a részvételt mindenkinek, aki ott tudott lenni - a következő lépés az iskolák és az osztályok újbóli felkeresése!

Első EU-tanórák

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Széchenyi István Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Általános Iskolája és Sportiskolája – 2015. november 5-6.

Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium - 2015. november 3.

Dr. Ámbédkar Iskola - 2015. október 20.

FM DASzK, Szakképző Iskola - Teleki Zsigmond, Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma - 2015. november 4.

Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium – 2015. december 1.

Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium – 2015. november 5.

Leőwey Klára Gimnázium – 2015. december 3.

Mikszáth Kálmán Líceum – 2015. október 16.

Szent József Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium – 2015. december 17.

Dr Hegedűs T. András Szakiskola, Középiskola, Általános Iskola és Kollégium – 2015. december 1.

tl_files/norveg/Elso orak.jpg

Pedagógustalálkozó

A projekt keretében az ősz kezdetével egyre közelebb kerültünk a tanórák megtartásához. Annak érdekében, hogy az önkénteseket jól előkészített terep fogadja, és hogy szorosabbra fűzzük a szakmai párbeszédet, szeptember 28-án találkozót szerveztünk a projektben közreműködő tanároknak.

Az egynapos műhelymunkán 6 iskolából 7 pedagógus, a Legyen Tiéd Európa szervező csapata és önkéntesek vettek részt. A találkozó céljai a következők voltak: a projekt megismertetése a közreműködő tanárokkal, találkozási lehetőség biztosítása a résztvevők számára az elvárások, lehetőségek tisztázása és a szakmai párbeszéd. A délelőtt folyamán az ismerkedést követően bemutattuk a napi programot és a projektet kezdeményező szervezeteket, a Pillar és az UCCU Alapítványokat és a DIA fontos szerepére is utaltunk.

A délután folyamán a projekt további lépéseit egyeztettük, valamint a tanár kollégák visszajelzéseiről beszélgettünk. A jelenlévő tanárok egyetértettek abban, hogy felkészült önkénteseket, átgondoltságot, strukturáltságot és vizualitást várnak el az órákon. A releváns témák, a jó hangulat valamint a számon is kérhető korszerű naprakész EU-s ismeretek a diákok tudásszintjéhez igazodva, az élményszerűség és gyakorlatiasság a száraz tények helyett mind fontos kulcs a sikerhez. Ezen túl felmerült még az önkéntesség népszerűsítése általában és nemzetközi szinten is, mint téma, valamint természetesen a bevándorlás kérdése.

tl_files/norveg/IMG_2099.JPGtl_files/norveg/IMG_2084.JPG

A projekt utánkövetésével kapcsolatban várakozással tekintenek a résztvevők a módszertani kiadvány megszületése elé. A program folytatásához való hozzáállás egyértelműen pozitív, bár természetesen sok esetben számolni kell a diákok esetleges érdektelenségével, apolitikus hozzáállásával a hátrányosabb helyzetű környezetben.

Nagy örömünkre szolgált viszont, hogy a kollégák mind elkötelezettek a projekt és az önkénteseket támogatása mellett, vállalják az osztályok előzetes tájékoztatását, egyeztetést, a program népszerűsítését a tantestületben, a háttér biztosítását a tanórákhoz.

A nap zárásaképp az önkéntes párok egy-egy tagja találkozott és tartott egyeztetést a pedagógusokkal, az órák időpontjáról és leendő tartalmáról.

Mindenkinek köszönjük a részvételt!

Pilot órák

A hétvégén lezajlott a Legyen Tiéd Európa projekt első igazi erőpróbája az önkéntesek számára, ugyanis sor került próba (pilot) órák megtartására. A nyári időszak mentorálással támogatott felkészülését követően szombaton (szeptember 12.) az önkéntes párok többsége, hét páros tehette próbára magát. A 45 perces tanórák szimulációját követően a jelenlévő mentorok és a többi résztvevő önkéntes visszajelzései alapján értékeltük a párosok munkáját.

A program során a tanórákhoz hasonló helyzetben tesztelhették módszereiket az önkéntesek, valamint facilitátori készségeiket gyakorolhatták "élesben".

Az értékelések során rengeteg értékes tanulságot vonhattak le a párok, a testbeszéd, a gesztikuláció fontosságától kezdve a párban való munka kiegyensúlyozásán át egészen az EU-s tartalmak fejlesztéséig. Szeptember folyamán továbbra is a mentorokkal közösen dolgoznak majd a leendő óratartók, hogy aztán a hónap végére elkészüljenek a két, októbertől megtartásra kerülő foglalkozás részletes tervével.

tl_files/norveg/IMG_1858k.jpgtl_files/norveg/IMG_1872k.jpg

Konferencia a Francia Nagykövetségen

Böröcz Dorottya beszámolója:

"Szeptember 9.-én  részt vettünk a  Francia Nagykövetség és a Budapesti  Francia Intézet által megrendezésre kerülő, a  női- férfi egyenjogúság témáját  a jogi eszmék és a társadalmi valóság szempontjából vizsgáló konferenciáján. A felkért előadók között volt Nicole Ameline francia országgyűlési képviselő, az ENSZ CEDAW bizottságának tagja is. A Projet Imagine Nők és férfiak című dokumentumfilmjének megtekintése után alkalmunk nyílt a film rendezőjével való beszélgetésre is. 

Köszönjük szépen a meghívást a projektünket is támogató Francia Nagykövetségnek!"

 

Önkéntesek képzése - második találkozó

A június 27-28-ai hétvégén sor került az önkéntesek második felkészítő képzésére.

Az első napon először is röviden visszatekintettünk Milutinovits László (Pillar) képzővel az elmúlt bő egy hónap történéseire, hiszen az első képzés óta rengeteg dolog történt a program háza táján. Mostanra minden önkéntes pár látogatást tett abba az iskolába, ahol majd órákat fognak tartani, így persze fontos volt megosztani a sok, nagyon is eltérő élményt, tanulságot és benyomást. Emellett persze nem feledkeztünk el arról sem, hogy az Európai Unió politikai életében is hétről hétre újabb kérdések merültek fel, amiket fontos volt megvitatnunk, csakúgy, mint a három Európa Pontos délutáni képzésen tanultakat. A hétvégén szóba kerültek az azóta átélt, szigorúan projekten kívüli közös szabadidős élmények is!

A nap további részében már belevágtunk a komoly munkába, ami persze Kiss Lászlónak, a DIA trénerének köszönhetően újra mozgalmas és élvezetes is volt egyben. Az érintett témák a facilitátor szerepe és stílusa, a foglalkozások tematikájának felépítése és elemei voltak, valamint a leggyakrabban elkövethető hibák kérdését is körüljártuk, különös tekintettel a módszertan és a tartalom összeállítására.  A tanulságok közül érdemes kiemelni, hogy mi mindent is tanulhatunk a karmesterektől, és hogy a bemelegítő játékok tárháza végtelen!

A második nap elsőként Szabó Nikolett (Pillar) jóvoltából a korábbi EU tanórák tartalmával és felépítésével, valamint a már összetettebb, de annál izgalmasabb szimulációkkal ismerkedtünk meg. Ezt követően László Flóra segítségével (UCCU) továbbléptünk a már elsajátítottak gyakorlásában, kiscsoportos vitákat folytatunk az EU-s alapjogokról, valamint tantermi szituációs gyakorlatokban próbáltuk ki magunkat. A délután legnagyobb részében pedig megkezdtük a várva vár munkát az óravázlatokon, ami kinek-kinek eltérő kihívást és izgalmas munkát jelent egyben.

Az óravázlatok tartalmi és módszertani fejlesztését az önkéntes párok júliusban folytatják majd a szakmai mentorok támogatásával. A teljes csoport pedig legközelebb augusztus elején találkozik majd újra, amikor pilot órák keretében tesztelhetik önkénteseink elkészült tematikájukat és persze saját előadói készségeiket!

tl_files/norveg/Modszertanfejleszto trening6.jpgtl_files/norveg/Modszertanfejleszto trening5.jpgtl_files/norveg/Modszertanfejleszto trening_3.jpgtl_files/norveg/Modszertanfejleszto trening4.jpgtl_files/norveg/Modszertanfejleszto trening2.jpg

EU-képzések

Június során önkénteseinknek három alkalommal (június 10, 15, 22) tartottak képzést az Európa Pontban, amelynek köszönhetően bővíthették európai uniós tudásukat. A képzések során olyan témákat érintettek, amelyeket a tematikakészítés során hasznosíthatnak, mint például: ERASMUS+, uniós finanszírozás és támogatások, munkavállalás, továbbtanulás.

tl_files/norveg/EUkepzes3.jpg

LTE interjú a Civil Rádióban!

Milutinovics László, a Pillar Alapítvány Legyen Tiéd Európa! projektjének szakmai vezetője a Civil Rádió műsorában mutatta be a projektünket. Vigyor

Az interjút meghallgathatjátok a Youtube csatornánkonVigyor

Tilos Maraton

Június 7-én mi is lehetőséget kaptunk arra, hogy bemutassuk a Pillart és a Legyen Tiéd Európa! projektet a Tilos Maratonon. A Legyen Tiéd Európa! projektasszisztense, Kriszti és a Pillar Alapítvány HR-vezetője, Zsuzsi interjút is adtak a Tilos Rádiónak. Ha lemaradtatok róla, ide kattintva meghallgathatjátok az interjút.

tl_files/norveg/tilos1.jpeg

 

tl_files/norveg/tilos2.jpg

CSR piac

2015. június 4-én került megrendezésre a CSR Piac, amelyre ezúttal a Pillar Alapítvány is ellátogatott. A rendezvény idén a felelős foglalkoztatásra és a vállalatok társadalmi felelősségvállalására helyezte a hangsúlyt. A Legyen Tiéd Európa! projektasszisztense, valamint két önkéntese végigjárták a kiállítókat és bemutatták a szervezetet, illetve a futó projekteket, köztük kiemelt helyen a Legyen Tiéd Európát!.

tl_files/norveg/CSRpiac_pillar alapitvan y1.jpgtl_files/norveg/CSRpiac_pillar alapitvan y2.jpg

Önkéntes tréning

Május 15-17 között lezajlott a "Legyen Tiéd Európa!" c. projektünk első nagyobb eseménye, az önkéntesek bevezető tréningje.
A Pillar és az UCCU Alapítvány 20 lelkes jelentkezőt választott ki a projektben való közreműködésre, a három napos program pedig az ő bevezetésüket szolgálta a majdnem egy éves folyamatba. A programot László Flóra, az UCCU Alapítvány vezetője, és a Pillar Alapítvány részéről a program szakmai vezetője, Milutinovits László tartotta.

Annak ellenére, hogy rövid időt töltöttünk együtt, rengeteg témát érintettünk. Az első nap eleje ismerkedéssel, a projekt ismertetésével telt, délután viszont már fejest ugortunk a DIA (Demokratikus Ifjúságért Alapítvány) képzőjének, Kiss László segítségével az EU-s témákban folytatott viták mély vizébe. Ez egyfelől a vita, mint tantermi módszertan megismerését szolgálta, másfelől a közös gondolkodás is megindult arról, hogy milyen témák fontosak a mai fiataloknak az Európai Unióval kapcsolatban.
Szintén az első napon került bevezetésre az önkéntesek tanulási naplója, aminek célja a résztvevő önkéntesek tanulási folyamatának ösztönzése és támogatása azáltal, hogy a projektek teljes ideje során rendszeres önreflexióra és a tanultak öntevékeny összegzésére ösztönzi őket. 

A második nap szinte teljesen az Európai Uniós ismeretek bővítésére fordítottuk, amiben Szabó Nikolett, a Pillar Alapítvány igazgatója volt segítségünkre. A délelőtti bevezető és közös 'brainstorming' után lépésről lépésre jutottunk el oda, hogy a délután folyamán kis csoportokban már megpróbálkozzunk egyes tematikák kidolgozásával, ami a tanórák alapját képezi majd. Ráadásul elkezdtük a felkészülést annak a 10 iskolának a meglátogatására is, ahol az órák megtartásra kerülnek majd.

A záró napon a tantermi konfliktushelyzetek kezelésére, a csoportdinamikára fókuszáltunk, majd kialakítottuk azokat a előadó-párokat akik az egyes iskolákkal dolgoznak majd. Első lépésben május és június folyamán a párok ismerkedő látogatást tesznek majd az iskolákban, ahol felmérik a tanulók és az iskola igényeit. 
A programot közös értékelés és visszajelzés zárta, de persze nem véglegesen, hiszen a projekt csak most indul!

Hamarosan újra találkozunk a második, június végi tréningen, és addig is végiglátogatjuk az iskolákat!

 

Európa Nap

2015. május 9-én Alapítványunk ismét megjelent az Európa Napon. Az Európai Unióhoz kapcsolódó játékaink idén is nagyon sikert arattak az érdeklődők körében. A lelkes pillérek még a 11 év- 11 km  futóversenyen is részt vettek.

tl_files/norveg/europa nap_pillar alapitvany1.jpgtl_files/norveg/europa_nap_pillar alapitvany2.jpgtl_files/norveg/europa nap_pillar alapitvany3.jpg

Projektindító találkozók


Lezajlottak a Legyen Tiéd Európa! projektindító találkozói
, amelyen a résztvevők átbeszélték az előttünk álló egy évet.  Ehhez két találkozóra volt szükség, az első találkozó alkalmával a résztvevők megismerkedtek egymással és az együttműködő iskolákkal, átbeszélték a projekt ütemtervét, kitűzték a legközelebbi programok időpontjait. Az együttműködő tíz iskolával hamarosan személyesen is felveszik az önkéntesek a kapcsolatot, rövid interjút készítenek velük, így az iskolákat a weboldalunkon is bemutathatjuk.

tl_files/norveg/photo 1 (1).JPG

Résztvevők:

Duka Andrea – UCCU, önkéntes
Kovács Vanda - projektkoordinátor
László Flóra – UCCU, szakértő, tréner, mentor
Milutinovits László – Pillar Alapítvány, szakmai vezető, tréner, mentor
Rénes Krisztina – Pillar Alapítvány, projektasszisztens
Szabó Nikolett – Pillar Alapítvány, uniós szakértő
Takács Viktória – DIA, kommunikációs munkatárs

 

A második találkozó alkalmával átbeszéltük az egyes projektelemek dokumentálásának előírásait. A képzőink pedig neki láttak a felkészítő tréning programjának összeállításához. A három napos felkészülés során hangsúlyt fektetünk arra, hogy az önkéntesek megismerjék egymást, jó csapat alakuljon ki. Ezen kívül a megfelelő szakmai tudásátadás és a téma iránti érzékenyítés is fontos elemek lesznek. A tréning május 15-17. között valósul meg, amit a trénerek és önkéntesek egyaránt lelkesen várnak.

Résztvevők:

Kovács Vanda - projektkoordinátor
László Flóra – UCCU, szakértő, tréner, mentor
Milutinovits László – Pillar Alapítvány, szakmai vezető, tréner, mentor
Rénes Krisztina – Pillar Alapítvány, projektasszisztens
Kiss László – DIA, szakértő, tréner, mentor

 
tl_files/norveg/photo 2.JPG
 
 
 

Önkéntes tréning

Ne feledkezzetek meg róla, hogy az önkéntes tréning május 15. és 17. között kerül megrendezésre!!! Vigyor

tl_files/norveg/SAVE THE DATE.png

Pillar Plenáris

A Pillar Plenárison először mutattuk be a tagoknak a Pillar Alapítvány legújabb, ‪‎Legyen Tiéd Európa‬! elnevezésű projektjét, amelynek célja, hogy hátrányos helyzetű középiskolás diákoknak adjon át nem-formális módszerekkel uniós tudást.