Pillar Alapítvány > Legyen Tiéd Európa! > Iskolalátogatások

Önkénteseink beszámolója, interjúk

A Legyen Tiéd Európa! önkéntesei május és június folyamán meglátogatták azokat az iskolákat, ahol az ősszel EU-s ismeretekre fogják oktatni a diákokat nem-formális eszközökkel.  Az iskolalátogatásokon készített interjúkat és fotókat itt találjátok. 

Baptista Szeretetszolgálat EJSZ, Széchenyi István Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Általános Iskolája és Sportiskolája

Önkéntesek: Petre Gabriella, Székely Attila

Kísérő: Milutinovits László

Időpont: 2015. június 26. 

2015. június 26-án látogatott el Petre Gabriella, Székely Attila és Milutinovits László a pécsi Széchenyi István Gimnáziumba, ahol Boracs Nóra történelem szakos tanárnő és osztályfőnök fogadta őket. A megbeszélés értelmében - a következő tanévben - két alkalommal tartanak 90 perces órákat, két különböző osztálynak, amely Baracs Nóra 12.C és Káplán Krisztina 13.E osztálya. Ez utóbbi osztály nyelvi előkészítőbe járt. A kiválasztott téma igen komplex: Magyarország elmúlt 11 éve az Európai Unióban, valamint Hazánk és az Unió viszonya. Boracs tanárnő ígérete szerint szeptember első heteiben a történelem tananyagot az Uniós érettségi tétellel fogja kezdeni, mellyel felkészíti a diákokat az Uniós alapismeretekre épülő foglalkozásra. Kifejezett kérés volt, hogy az óra keretében az önkéntesek térjenek ki arra, hogy miért nincs euró hazánkban, milyen előnyei és hátrányai vannak az Uniónak, beszéljenek az Európai Ifjúsági Hétről mindezt az érettségi tételre felépítve.


Vett-e már részt hasonló foglalkozáson az osztály?

„Iskolánk rendszeresen részt vesz EU-s projektekben, sőt 2014-ben az egyik idén elballagott osztályunknak lehetősége volt ellátogatni az Európai Parlament épületébe, mivel megnyertek egy középiskolásoknak meghirdetett versenyt. Az Európai Ifjúsági Hét keretén belül, a jelenlegi 12.C osztály járt Budapesten az Országgyűlés épületében, ahol személyesen találkozhattak Deutsch Tamás EP képviselővel. Mi sem jelképezi jobban iskolánk az EU-hoz való kötődését, minthogy 2004-ben a földszinten található termet az iskola vezetése átnevezte EU tanteremmé. Szintén a földszinten találhatóak az Uniós pénzből megvalósult projektek emléktáblái pl. >Pedagógiai munka szakmai megújulása<. „

Milyen EU-s tudással rendelkeznek a tanulók?

„Működik a városban egy Európa Központ, ahova minden évben elvisszük a diákokat, továbbá a Pécsi Tudományegyetem könyvtárában van külön EU részleg, így az EU-s ismereteket nemcsak a történelem és földrajz órák keretein belül sajátíthatják el.”

tl_files/norveg/Baptista_Pecs.jpg

Kérem, mutassa be röviden az iskolát!

„1857-ben alapították iskolánkat. Az idegennyelv-oktatás hosszú múltra tekint vissza, már az alapítás évében tanítottak elődeink németet. 1875-ben bővítették 8 osztályossá az iskolát. Az első világháborúnak és az elkövetkező évek káros hatásai sokáig érzékelhetőek voltak.

1925 fordulatot hozott, felvették a Széchenyi István nevet, szintén ekkor az igazgatót lovaggá avatta XI. Pius pápa. A második világháborúval ismét rossz évek elé nézett a gimnázium. 1948-ban egy városi döntés következtében Széchenyi István Gimnáziumot beolvasztották a Nagy Lajos Gimnáziumba, s ezzel lezárult az iskola első korszaka. 1954-ben indult újra a tanítás a jelenlegi Király utcai épületben. 1958-ban elindul a szakközépiskolai képzés is. A ’70-es és ’80-as években az első 5 pécsi iskola között volt folyamatosan. A ’70-es évek elején útjának indult az esti tagozat is.

 A ’90-es évek elején pedig elkészült az autóelektronikai laboratórium is, mellyel lehetővé vált autóelektronikai műszerészek képzése. A ’90- es évek végén egyre nagyobb hangsúlyt kapott az informatikaoktatás, elindult az informatika tagozat. 2011-ben Iskolánkhoz csatolták a Testnevelési és Általános Sportiskolát, de ez külön épületben  található.

2012-ben az iskola a Baptista Szeretetszolgálat EJSZ fenntartásába  került. Számos hírességet nevelt ki az iskola, a legismertebb közülük  Dr. Sólyom László korábbi köztársasági elnök.”

További információkat az iskoláról itt olvashat.

Dr. Ámbédkar Iskola

Önkéntesek: Böröcz Dorottya, Reif Márk

Kísérő: Milutinovits László

Időpont: 2015. június 17.

Kérem, mutassa be röviden a települést!

A Dr. Ámbédkar intézményei Borsod-Abaúj-Zemplén megyében működnek, pár ezres lakosságú településeken. Alsózsolca Miskolchoz esik közel, itt 6000-en laknak, míg Sajókazán 3300-an, ebből 1000 fő a roma kisebbséghez tartozik. Ők a város szélén, „gettókban” élnek, vezetékes ivóvíz, szennyvízhálózat és közvilágítás nélkül. Sajnos alig van munkalehetőség, az emberek főleg közmunkásként kénytelenek dolgozni. Nagy a szakadék a társadalom gazdagabb és szegény rétegei között, előfordulnak visszaélések, a kiszolgáltatott helyzetben levőket gyakran kihasználják, ellehetetlenítik. . Mindemellett a hátrányos helyzetben levők, éppen helyzetükből adódóan, különösen ki vannak szolgáltatva a tudatos (propaganda) vagy információhiányból származó félretájékoztatásnak, manipulációnak.

Kérem, mutassa be röviden az iskolát!

Iskolánk névadója, B.R. Ámbédkar Indiában született, kaszton kívüliként, de ösztöndíjak segítségével sikerült nevestl_files/norveg/Ambdekar_Sajokaza1.JPG egyetemeken tanulnia, majd később politikusként tevékenykedett, és elsősorban a társadalmi egyenlőtlenségek és igazságtalanságok ellen harcolt.  A Dr. Ámbédkar iskola több alintézménnyel rendelkezik. Ilyen alintézmény található Sajókazán és Alsózsolcán, valamint nemrég alakult telephely Mátraverebélyen, ahol egyelőre csak 9. évfolyamosaink vannak. Iskolánk a diákoknak kínál szakképzéseket is, de a fő cél az érettségi megszerzése, hiszen úgy gondoljuk, hogy a magyar munkaerőpiacon ez elengedhetetlen a munkavállaláshoz. Egyelőre alacsony a felsőoktatásban továbbtanulók aránya, de célunk, hogy minél több diákot ebbe az irányba tereljünk és bemutassuk, hogy a lehetőség mindannyiuk számára adott.

Az iskola fenntartója a Dzsaj Bhím Triratna Buddhista közösség. A diákok többsége keresztény, gyakorolják is vallásukat. A vallási foglalkozások elsősorban általános értékrend és a filozófia átadását szolgálják, például annak a tudatosítását, hogy felelősek vagyunk a tetteinkért.  

Mi motiválja, hogy részt vegyen a projektben?

Az itt tanuló diákok egyetlen információforrása gyakorlatilag az iskola, mindent itt tanulnak meg. Ezért nagyon fontos, hogy tisztában legyenek az Európai Unió által kínált lehetőségeikkel, legyen szó külföldi munkavállalásról, ingyenes felsőoktatási képzésről, utazásról. Tudniuk kell, hogy hogyan használhatják ki ezeket a lehetőségeket és ismerniük kell az egyes buktatókat.

Vett-e már részt hasonló foglalkozáson az osztály?

Számtalan képzést szervezünk a tanulók számára. Az Amnesty International Emberi Jogi Barát Iskola programja 2011-ben kezdődött, többek között együtt dolgozunk az Artemisszó Alapítvánnyal, diákvezető- és vitakultúraképzést tartunk, de nehéz lenne felsorolni az összes projektünket és partnerünket. A diákok örömmel vesznek részt ilyen foglalkozásokon, kifejezetten szeretnek szerepelni. Éppen ezért, ha olyan képzéssel vagy feladattal találkoznak, amit unalmasnak, vagy feleslegesnek találnak, akkor erre azonnal visszajeleznek, nem tetszésüket kifejezésre juttatják.

Milyen EU-s tudással rendelkeznek a tanulók?

A képzés idejére már alapvető ország ismereti tudással rendelkezni fognak, illetve a projekthetünk keretében igyekszünk megalapozni a képzés anyagát, például az integrációtörténettel. 

További információkat az iskoláról itt olvashat.

Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskola és Kolégium

Önkéntesek: Bártfai Bea, Vidák Gábor

Kísérő: Milutinovits László

Időpont: 2015. május 21.

Kérem, mutassa be röviden a települést!

Villány Baranya megyében található, a Villányi-hegységtől keletre, népessége 2517 fő. Ősidők óta lakott település.  1987-ben nemzetközi zsűritől megkapta a ”Szőlő és bor városa” címet. 1988-ban megalakult a Villányi Borrend "Custodes Vinorum de Villány" néven. Ők képviselik a villányi borászokat Magyarországon és külföldön. A villányi kistermelők továbbképzésében a Villányi Szakképző Iskola vállalt nagy szerepet, hitelhez-juttatásban a Villányi Borút Egyesület segített, a Phare-program keretében. Villányban körülbelül 200 család foglalkozik valamilyen formában borértékesítéssel és vendéglátással, így az önkormányzat különös figyelmet fordít a turizmus feltételeinek további javítására. Ennek érdekében létrehozták a Villány-Siklós-Harkány mediterrán kisvárosok alapítványt.

Forrás: www.villany.hu

Kérem, mutassa be röviden az iskolát!

FM DASzK, Szakképző Iskola Teleki Zsigmond Mezőgazdasági Szakképző Iskolája és Kollégiuma. Az iskola 1946 óta áll aztl_files/norveg/FMDaszk Teleki_Villany.jpg élelmiszeripari és mezőgazdasági szakképzés szolgálatában. Dél-Dunántúlon Villány az egyetlen hely, ahol borászatot, virágkötészetet, dísznövénykertészetet, zöldségtermesztést, gyümölcstermesztést, szőlőtermesztést tanítanak országosan és nemzetközileg is elismert színvonalon. Tanulóink négy megyéből érkeznek: Baranya, Bács-Kiskun, Somogy, Tolna megyékből.  

Az iskola 35 hektár földterülettel rendelkezik, melyből 10 hektár szőlő. Szőlőfajta gyűjteménnyel is rendelkeznek, így mutatva be a borvidék fő fajtáit és az új kísérleti szőlőfajtákat. A borász oktatóbázis európai színvonalú, mint az iskola tantermei és laboratóriuma.

Mi motiválja, hogy részt vegyen a projektben?

A tanárok és az igazgató szerint fontos lenne a diákoknak tudni, hogy milyen lehetőségek vannak jelenleg, a végzett hallgatók számára az Európai Unión belül. Milyen pályázati lehetőségeket kínál az EU, mik azok a mezőgazdasággal kapcsolatos információk, amik segítik az iskolában végzettek jövőjét. Ezen kívül a környezetvédelem és a kertészettel kapcsolatos speciális igényekre is kitérhetnénk a közös munka során.

Vett-e már részt hasonló foglalkozáson az osztály?

Az iskola osztályai EU-s foglalkozáson nem vettek eddig részt, de más foglalkozáson illetve más témájú projektben már igen. Az igazgató szerint több szervezet is felkereste őket, hogy előadások, foglalkozásokat tartanának az iskolában. Részt vesznek a Nyitott Bíróságok programban, valamint a tanulók megnézhették az Ítélet Magyarországon című filmet és börtönlátogatáson is voltak.

Milyen EU-s tudással rendelkeznek a tanulók?

Korábban tanóra keretében hallottak az EU-ról a diákok, de jelenleg nincs benne a tantervben, így semmilyen EU-val kapcsolatos információval nem rendelkeznek a tanulók.

További információkat az iskoláról itt olvashat.

Dabasi Kossuth Zsuzsanna Szakképző Iskola és Kollégium

Önkéntesek: Dávid Krisztina, Dúcz Dániel

Kísérő: Rénes Krisztina

Időpont: 2015. június 1.

Kérem, mutassa be röviden a települést!

Dabas város több mint 17 000 főt számláló település Pest megyében. Nagy hangsúlyt fektet az önkormányzat az oktatásra. Nagyon sok pályázata van, a településnek és az intézményeknek egyaránt. Szakképzés fejlesztésében Dabas város az elmúlt 10 év során több mint 100 millió Ft önrészt fektetett be a különböző projektekbe. Az oktatás a szíve-csücske a városnak. Nagyon jó a kapcsolatunk az önkormányzattal.

Kérem, mutassa be röviden az iskolát!

Az iskola bejegyzése a 25. évnél jár. Már a 70-es években is volt szakképzés Cegléddel együttműködve. 1989-ben alapították újra. Akkor vette fel Kossuth Zsuzsanna nevét. Ő szabadságharcban az ellenség sebesültjeit is ápolta, példaértékű személyiség.

Minden évben projekthetük van, ami általában március 15-hez kapcsolódik a névadó tiszteletére. Tanulólétszám 45 fővel indult, úgy nőtte ki magát 997 főre. A rendszer átalakítása miatt most alacsonyabb tanulói létszám van, de így is több mint 600 főt oktatunk.

Kétféle képzésünk van: 3 éves, régi 4 éves képzés

3 éves szakképzéseink: eladó, hidegburkoló, fodrász, villanyszerelő, cukrász, pincér – ebben több hiányszakma is van. Ott ODK ösztöndíjat kaphatnak a tanulók. Azonban az ösztöndíj ellenére nehéz a fiatalokat az ilyen szakokra csábítani. Minden évben egy új képzést indítanak, vagy egy régit élesztenek újjá.

4 éves szakközépiskola: kötelező érettségi vizsga van az általános tantárgyak mellett egy szakmai tárgyból – ez
különbözteti meg a gimnáziumi érettségitől, lehetőség van utána szakképzésben is részt venni ezen fiataloknak. Az iskola segíti a fiatalokat szakmai gyakorlathely találásában, valamint a foglalkoztatást is. Jó minőségű kapcsolatai tl_files/norveg/Kossuth Zsuzsa_dabas1.jpgvannak térségi és helybeli munkáltatókkal. 10. évfolyamtól üzemlátogatásokra viszik a fiatalokat. Igyekeznek nyomon követni az egykori tanulók szakmai pályafutását. Kötelező szakmai gyakorlat is van, minden évben, amelynek a száma évfolyamonként nő. Egyre több a gyakorlat és kevesebb az elméleti oktatás. Nagyon sok – az Európai Unió által megvalósult – projektünk van, amelyek igen sok adminisztrációval járnak. Nemzetközi projektekben is részt veszünk, pédául kt különböző környezetvédelmi projektben. A „Határtalanul” program lehetővé teszi a tanulók kirándulását a határon túlra, amely sokat segít a fiatalok szemléletformálásában. Az iskola és az önkormányzat is folyamatosan nyit új országok és földrészek felé. Nagyon sok külföldi érkezik hozzájuk tanulmányútra, illetve tanítani.

Mi motiválja, hogy részt vegyen a projektben?

Elsősorban a nyitottság, minden féle alkalmat igyekszünk megragadni, amelyek az iskolai életet színesítik, diákok tájékozottságát, tudását növeljék. Az ilyen interaktív projektek, az újdonság erejével is hatnak, ami a tanárok számára is hasznos.

Vett-e már részt hasonló foglalkozáson az osztály?

Többféle programban vettünk részt, de ilyenben még nem.

A Legyen Tiéd Európa! projektben 20 fő villanyszerelő fiúból álló osztály fog részt venni. Nyelvtudásuk alapján vannak bontva alap és haladó csoportokra. Kevés információjuk van az Európai Unióról, annak működéséről, így mindenképpen hasznos lesz számukra a projektben való részvétel.

Milyen EU-s tudással rendelkeznek a tanulók?

Társadalomismereti órán és osztályfőnöki órán van jobban lehetőség uniós témákkal foglalkozni, azonban ez nagyon kevés. Leginkább alapinformációk, jogi, pénzügyi és a munkavállalással kapcsolatos információk érdeklik a fiatalokat, mint például: Europass írás, egyes bizonyítványok elfogadhatósága, valamint az Unió adta lehetőségek, mint például: tanulás, költözés, dolgozás. Nagyon örülünk ennek a projektnek, mivel a segítségével ezeket az információkat pótolhatjuk.

További információkat az iskoláról itt olvashat.

Kövessi Erzsébet Baptista Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium

Önkéntesek: Máté Erika, Posztós Adrienn

Kísérő: Milutinovits László, Rénes Krisztina

Időpont: 2015. május 26.

Kérem, mutassa be röviden a települést!

Az iskola Budapesten a VIII. kerületben található. Története során számos változáson ment keresztül, de a változások alatt végig állta a sarat.

Kérem, mutassa be röviden az iskolát!

Az iskola története az 1990-es évig nyúlik vissza, amikor is Szirmainé dr. Kövessi Erzsébet, (az iskola névadója) megalapította az iskolát, azzal a céllal, hogy a 14-20 éves halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok is tudjanak tanulni, méghozzá magyar kézműves hagyományokat. Az iskola kezdetekben a Budapesti Művelődési Otthonban kapott helyett, végleges, jelenlegi helyét az 1995/96-os tanévtől kezdve foglalta el Budapesten a VIII. kerületben a Dugonics utcában. Az iskolát jelenleg a Baptista Szeretetszolgálat tartja fenn.

Az évek során az iskola szakképzési profilja is átalakult: kezdetben a hagyományos, magyar kézműves szakmákat tanulhatták ki a fiatalok, de a munkaerőpiac átalakulásával lépést tartva az iskola ma már bővebb oktatási kínálattal rendelkezik. Jelenleg lehetőség van gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai és érettségi utáni szakképzésben is részt venni.

tl_files/norveg/Koevessi_Budapest1.jpg

Vett-e már részt hasonló foglalkozáson az osztály?

Az osztály még nem vett részt hasonló projektben, azonban az iskola igen aktív a közösségi tevékenységek terén, köszönhetően a lelkes és kiváló tanári karnak. Az iskola többek között kidolgozott egy saját fejlesztésű programot, a Tolerancia hetét, ami azért is nagyon fontos, mert az iskolát hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű diákok is látogatják. Ez a program segít a diákoknak az elfogadásban és tolerancia-képességük fejlesztésében.

Az iskola emellett számos sikeres pályázatot tudhat a háta mögött: a Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program egyik pályázatát. A lexikontól a kompetenciáig, amelynek célja a kulcskompetenciák fejlesztése és beépítése a diákok mindennapjaiba. A projektek között megtalálhatók még a Tempus Közalapítvány által kiírt pályázatokon megvalósított projektek, mint például a Wilhelm Meisters Lehrjahre, amelynek célja a 11. osztályos szakács tanulók külföldi gyakorlati helyeken való tapasztalatszerzése.

Mi motiválja, hogy részt vegyen a projektben?

Az iskola egyik fő profilja a vendéglátás területe. Hazánk EU csatlakozása óta a külföldön való munkavállalás lehetősége nyitva áll, minden állampolgár előtt. A vendéglátás területéről sokan vállalnak munkát külföldön, ami jó szakmai tapasztalat a fiatalok számára.

Az iskola ezért fontosnak tartja, hogy a diákok kellő ismeretanyaggal rendelkezzek, amit a külföldi munkavállalás során aktívan fel tudnak használni. Ezen kívül fontos szempont még, hogy napjainkban a fiatalokat erőteljesen foglalkoztatja a jövőjük és annak tervezése. Minél szélesebb sperktrumban ismerik a közülöttük zajló eseményeket, annál megfontoltabb döntéseket tudnak hozni a saját életük tekintetében. Jelenlegi világunk egy folyamatosan változó közeg, amelyben a rugalmasság és a naprakész ismeret egy fontos kompetencia. Az iskola vezetése felismeri ezt és ezért támogatja projektünket, amit nagyon előremutató kezdeményezésnek tartanak.

Milyen EU-s tudással rendelkeznek a tanulók?

Az osztály abban a szerencsés helyzetben van, hogy az osztályfőnök, tanított már nekik alap Eu-s ismereteket. A tanárnő igyekezett interaktív formában feldolgozni, ezt a viszonylag száraz ismeretanyagot, ezért örül annak, hogy projektünk egy komplex tudáscsomagot igyekszik nyújtani. Konzultációnk során a tanárnő kiemelte, hogy szerencsésnek tartja, hogy nem a hagyományos frontális módszerrel akarunk dolgozni, hanem csoportos formában, sok játékkal közelítjük meg a témákat. Két témánk a környezetvédelem és a fiatalok lehetőségei az Eu-ban, amit a konzultáció során az iskola képviselőivel közösen választottunk ki. Szándékunk szerint az eu-s tanórák előtt egy osztályfőnöki óra keretében ismerkedős, drámajátékos találkozót tartunk, mert szeretnénk kiépíteni a tanulókkal egy bizalmi viszonyt, hogy a tanórán közvetlenebb legyen a tananyag átadásának folyamata.

Összességében elmondható, hogy az iskola aktív a pályázatok, projektek terén, ezt mi sem bizonyítja jobban, mint a sok sikeres projekt. Bízunk benne, hogy az iskolával közös jelenlegi projekt a Legyen Tiéd Európa! is hasonlóan sikeres lesz, mint a korábbi projektek!

További információkat az iskoláról itt olvashat.

Lakatos Menyhért Általános Iskola és Gimnázium

Önkéntesek: Landor Csilla, Orsós Melinda

Kísérő: Rénes Krisztina

Időpont: 2015. június 5.

Kérem, mutassa be a környéket!

Az iskola: 1086, Budapest, VIII. ker. Bauer Sándor u. 6-8. József városban, (Magdolna - negyed) található. Teleki tértől 2 percre van. Az utcát frissen nevezték át Bauer Sándor utcára. Nagyon szépen felújították a környező utcákat, épületeket, teret (Teleki tér). Itt található a teleki piac, valamint sok más bevásárló hely. A környékre teljesen átalakult, megszépült. A 4-es metrónak köszönhetően közel van a II. János Pál metró megálló. Az itt lakók ettől függetlenül nagy arányban hátrányos helyzetben élnek. Gyakran összkomfort nélküli vagy félkomfortos lakásokban élnek.

Kérem, mutassa be az Iskolát!


Az iskola 12 évfolyamos. Általános iskolából, esti tagozatból és gimnáziumból áll, ahol rendvédelmi óráik is vannak. A gimnáziumba belügyi rendészeti vizsgát lehet tenni.

Az általános iskolába a diákok a körzetből kerülnek be, akik nem egyértelműen tanulnak tovább a gimnáziumban. Az iskola kompetenciamérésen elért eredményei nagyon gyengék.

Az ida járó diákok nagy számban hátrányos helyzetűek, csonka családból, sok testvérrel, nem megfelelő körülmények között élnek, vagy a családfenntartó munkanélküli. Sajnos legtöbbjüknek nem megfelelő a lakhatásuk. Gyakran be se járnak az órákra, a sok hiányzás miatt kénytelenek évet ismételni.

A gimnáziumba való bejutást felvételi vizsgához kötjük. Nem csak az általános iskola diákjaiból kerülnek ki a gimnazisták. A gimnáziumi továbbtanulási arányok nagyon alacsonyak. A leérettségizett diákok leginkább OKJ-s tanfolyamokat végeznek el, vagy az Adyligeti Rendészeti Szakközép Iskolába tanulnak tovább, és helyi járőrözők lesznek később.

Mi motiválja az iskolát, hogy részt vegyenek a projektben?

Bármire nyitott az iskola vezetősége, amiben azt látja, hogy a gyerekek tájékozódhatnak. Megkeresik azokat az órákat, ahol szélesíthetik a diákjaiknak az ismereteit. Kapcsolatban van az iskolával a Kapocs Mentálhigiénés program, amely segít a tanároknak és diákoknak az együttműködésben. Művelődési házzal szoktak közös programokat kézművesesedést tartani.

Vett-e már részt hasonló foglalkozáson az osztály?

Még nem vett részt sem a kijelölt osztály, sem az iskola EU-ról szóló oktatásban, sem formális, sem nem-formális keretek között. A kijelölt osztály 10. évfolyamos, 26 főből áll, amelyből 15 fiú és 11 lány. A gyerekeknek nagyon kevés vagy semmilyen tudásuk nincs az Európai Unióról. A tanulók általában a híreket nem követik, újságot nem olvasnak, idejüket leginkább internetezéssel, a közösségi oldalak látogatásával töltik. Az iskola vezetése örül, ha nem –formális, játékos formában tájékozódhatnak a diákok.

Milyen EU-s tudással rendelkeznek a tanulók?

Az Európai Unió a földrajz óra tananyaga, amelyhez még nem értek el a diákok, így az Uniós tudásuk még nagyon hiányos. Az osztályból sokan évismétlők.

További információkat az iskoláról itt olvashat.

Leőwey Klára Gimnázium

Önkéntesek: Benkő Beatrix, Lanszki Donát

Kísérő: Rénes Krisztina

Időpont: 2015. május 27.

Kérem, mutassa be röviden a települést!

Pécs nagyon város, amely nagy történelmi múltra tekint vissza. A római korban alapították a várost Sopianae néven. A Dél-Dunántúli térség életében azóta is létfontosságú szerepet játszik, mint megyeszékhely, valamint mint a térség legnagyobb városa. Jelentős diák és egyetemi város, valamint az Európai Unió kulturális fővárosa is volt 2010-ben. A vallás szempontjából is jelentős, püspöki székhely.

Kérem, mutassa be röviden az iskolát!

A városhoz hasonlóan, az iskolának is igen jelentős múltja van.  Egyházi gyökerekkel rendelkezik az iskola, amely 1956-ig, a német nemzetiségi tagozat bevezetéséig, mint leányiskola működött. Ezek után lett vegyes iskola, de a mai napig a tanulók kétharmada lány. Csak 1950-ben vette fel a gimnázium az 1848/49-es forradalom és szabadságharc jeles nőalakjának, Leőwey Klárának a nevét. Az iskola mindig is nyitott volt az újdonságokra és folyamatosan egyre színesebb lett a képzések palettája. Mára már 6 különböző tagozat van az iskolában: általános tantervű képzés emelt óraszámú középhaladó angol és német nyelvvel, emelt szintű fizika-matematika képzés, emelt szintű biológia-kémia képzés, német nemzetiségi kétnyelvű képzés, magyar-francia két tanítási nyelvű képzés, valamint az Arany János Tehetséggondozó Program.

Mi motiválja, hogy részt vegyen a projektben?

Az iskolánk minden tanulást és fejlődést szorgalmazó programot szívesen fogad. Igyekszünk sokrétű lehetőségeket bevonni és felhasználni, hogy a tanulóink minél inkább profitáljanak a képzések során.
Elsősorban a kiválasztott osztály osztályfőnöke rendelkezik olyan szalmai tapasztalattal, mely lehetővé teszi a programba való részvételt. (Korábban ő tanította iskolánkban a társadalom ismeretet, a diákoknak a tantárgy lényegét élet közeli példák segítségével nagyon jól át tudta adni. Az érettségi eredmények is mindig 80-85% felett sikerülnek és ténylegesen fel tudta kelteni a tanulók figyelmét. Ezen kívül a Modern Európa Parlament mozgalom elindulása óta tag a gimnáziumunk, habár az utóbbi 2 évben anyagi okok miatt kevésbé aktívan. Ezekre a versenyekre való felkészítő tanár szintén az előbb említett oktatónk volt.

Vett-e már részt hasonló foglalkozásokon az osztály?

A közösségi szolgálat bevezetése után egy tréninget tartott a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány (DIA), amely az Európai Unióról, a vitázásról és a vitakultúra fejlesztéséről szólt. Disputa programokban is részt vett az intézmény, valamint egy ideje már képzőiskolaként is működünk. Ezen kívül sok volt diákunk az Európai Unióban vezető pozíciókban dolgoznak és volt már olyan program 2-3 éve, amelynek keretében ezeket a leőweystákat visszahívtuk, hogy az egykori diákok találkozzanak a mostani diákokkal. Még ehhez kapcsolódóan, a 2004-es Európai Uniós csatlakozáskor iskolánk volt az egyik legelső intézmény, ahol EU-s terem jött létre, amelynek egész nagy visszhangja is volt.

Milyen EU-s tudással rendelkeznek a tanulók?

A tanulók földrajz, történelem, valamint társadalomismeret óra keretében ismerkednek az Európai Unióval. A kialakulás történetet alaposan megtanulják, hiszen az a történelem érettségin tétel is, valamint egyes versenyekre való felkészítés során is megjelenhet. A tanáraink az alapos háttéren kívül igyekeznek minél több aktuális példát is bemutatni a diákoknak, amikről ők maguk is értesülnek esetleg a médiából.

További információkat az iskoláról itt olvashat.

Mikszáth Kálmán Líceum

Önkéntesek: Szabó Diána, Balogh Alexandra

Kísérő: Rénes Krisztina

Időpont: 2015. május 28.

Kérem, mutassa be a települést!

Igazgatónő: Pásztó közel 10000 lakossal rendelkező kisváros Nógrád megyében, valamint a pásztói járás székhelye. A gazdasági válság különösen sújtotta a települést. Nagyon kevés a munkalehetőség, így a legtöbben Budapesten vagy Hatvanban keresnek munkát. Az elmúlt néhány évben gyakorivá vált a külföldi munkavállalás is. Sokan véglegesen is külföldön maradnak.
A város nagyon szép természeti környezetben található, a Mátra és a Cserhát völgyében. Ezt turisztikai szempontból a város még nem használta ki. Pásztó mezőgazdasági területekkel van körülvéve, melyek magánkézben működnek. Nógrád megye sajnos minden jelentős mutatóban az utolsó az országban, javulás pedig egyáltalán nem érezhető. Utak nem épülnek, vonattal nem lehet közvetlenül eljutni a településre.

Valósult meg valamilyen EU-s beruházás az utóbbi években a településen?

A városközpont és a polgármesteri hivatal felújítása. Ezen kívül a kórház rehabilitációs jellege erősödik, valamint éppen tervben egy nagy projekt közösen a Semmelweis Egyetemmel, miszerint a pásztói kórház lesz az olimpikonok rehabilitációs központja.

Kérem, mutassa be az iskolát!

A városban a Mikszáth Kálmán Líceum az egyetlen középiskola. Az iskola magyar-francia kéttannyelvű gimnázium, postaforgalmi szakközépiskola és kollégium is egyben. A gimnáziumot már 60 éve alapították. A szakközép rész valószínűleg meg fog szűnni, helyére magyar-német kéttannyelvű gimnáziumot szeretnénk.tl_files/norveg/Mikszath_Paszto1.jpg
Az iskolában a magyar-francia kéttannyelvű képzés egy minőségi ugrásnak mondható. Ide kapcsolható az EU-s ismeretek megalapozása és bővítése. Nagyon sok egykori diákunk dolgozik az EU különböző szervezeteinél, akik sokszor visszajárnak hozzánk (pl. Brüsszelből, Luxembourgból) és tájékoztatókat tartanak nekünk az EU szervezeteiről, működéséről.
A továbbtanulási arány a gimnáziumban nagyon jó, legtöbb diákunk sikeresen bejut valamilyen felsőoktatási intézménybe. Sokan mennek például nemzetközi tanulmányok szakra.
Az iskola referencia intézménye a Szegedi Tudományegyetemnek, ahol felfutóban van a Kelet-Európa felé irányuló nemzetközi képzés. Csak Szegeden lehet a nemzetközi tanulmányokat francia nyelven hallgatni.

Az iskolában milyen EU-s fejlesztésekre került sor?

Nyertünk pályázatot például a kazánház felújítására és kazáncserére, valamint informatikai eszközök beszerzésére. Viszont mióta állami fenntartásba került az iskola, azóta sokkal nehezebb a pályázatok elnyerése. Jelenleg folyamatban van egy projekt a hátrányos helyzetű, tehetséges gyerekek mentorálására, azonban ezt még nem „klikkes” intézményként pályáztuk meg és nyertük el. A projekt címe „Hátrányból előny” volt, ami során 25 hátrányos helyzetű diákot mentorált 12 kolléga és 12 segítő tanár. A mentorok az egyéni személyiségfejlődéshez nyújtottak segítséget, megbeszélhették velük a gyerekek minden örömüket, bánatukat, problémájukat. A segítő tanárok pedig a tantárgyakban segítettek a diákoknak. Ez mind a 25 diáknál a tanulmányi eredményük javulását eredményezte, valamint olyan programokban vehettek részt, melyekben előtte még nem volt lehetőségük, pl. opera, színház, koncertek, szakmai programok, Kutatók Éjszakája. Minden gyerekre 1 millió forint jutott.

Ezek a gyerekek mennyire vannak hátrányos helyzetben?

Hivatalosan is hátrányos helyzetűek, tehát sok család kapja például a rendkívüli gyermekvédelmi támogatást. A családlátogatások során kiderült pl. egy kislányról, hogy a szülei elváltak, az édesanyja vak, így a lány gondoskodik a kisöccséről és nagyon egészségtelen körülmények között laknak. A lány heteket, hónapokat hiányzott az iskolából, viszont a mentorálásnak köszönhetően fel tudtuk zárkóztatni. Tudtunk neki netbookot adni a projektnek köszönhetően, mivel otthon nincs számítógépük.
A pedagógusok is sok olyan problémával szembesültek a projekt során, amikkel ezeknek a 14 és 19 év közötti diákoknak nap mint nap meg kell küzdeni, mint például ha egy gyerek felkészületlenül és kialvatlanul megy el az iskolába, az általában azért van, mert az otthoni körülményeik nem teszik lehetővé, hogy a saját otthonukban aludjanak vagy éppen dolgoztak egész éjjel, természetesen feketén. Az iskola tanulóinak száma több mint 400, ebből 130-an ingyenes tankönyvesek. Ők azok, akik hátrányos helyzetűek, gyermekvédelmi támogatásban részesülnek, tartósan betegek vagy nagycsaládosak.

A diákok nagy része pásztói vagy a környező településekről is érkeznek ide tanulók?

Vannak olyan diákok, akik még Salgótarjánból is idejárnak, ami kb. 30km Pásztótól. Vannak, akik Heves megyéből jönnek, azonban ők kollégisták. Olyan gyerekek is vannak, akik a közelben laknak, azonban olyan rosszak a körülményeik otthon, hogy ez esetben inkább felajánljuk a kollégiumot számukra. A kollégium ingyenes, csak az étkezésért kell fizetni.

Mi motiválja, hogy részt vegyen a projektben?

Nyitottak vagyunk minden olyan programra, együttműködésre, amely azt szolgálja, hogy a diákjaink is nyitottabbá, befogadóbbá és szélesebb látókörűvé váljanak. Ez a hétköznapokban csak így valósulhat meg, ha kapcsolódunk helyi szervezetekhez, együttműködünk és pályázunk országos és helyi szervezeteknél. Ezáltal a gyerekek szinte automatikusan bevezetődnek nem csak az ország különböző területeire, hanem Európába is. Az a célunk, hogy a diákok megismerjék a lehetőségeiket és ki is használják azokat, mivel nagyon sokan mennek a pályaválasztás során külföldi egyetemre, főleg francia nyelvterületen.

Vett-e már részt hasonló foglalkozáson az osztály?

Tanárnő: A tavalyi tanévben az NCSSZI meghirdetett egy pályázatot, melyben a strukturált párbeszéd folyamatába lehetett bekapcsolódni. Budapesten részt vettem egy nem-formális képzésen, ahol nagyon sok fiatallal dolgoztam együtt. Ezután úgy gondoltam, hogy ezt a mi iskolánkba is el kellene hozni, főleg a szakközepes osztályokba, hiszen ők azok, akiknek a lehetőségeik beszűkültek. Társadalomismeret órára vittem be olyan eszközöket, amik interaktívak és gyakorlatiasabbak, kötetlenebbek. A tréning során pedig hallottam a disputa módszerről, majd az iskolában is szerveztem egy disputanapot, melynek témája a görög uniós elnökség volt, görög témákkal. Azóta már szerveződött egy disputakörünk, ahova minden évfolyamból és tagozatról várom a diákokat.

Milyen EU-s tudással rendelkeznek a tanulók?

Földrajzon tanulják a diákok az Európai Uniót 9. és 10. osztályban. Mire történelemből is odajutunk, arra általában már elfelejtik az addig tanultakat, valamint történelemből nincs is elég idő rá sajnos. Társadalomismeret órán tudom még át venni velük az EU-t. De úgy látom, hogy nagyon nehezen értik meg a gyerekek, hogy mi hogy zajlik pontosan a gyakorlatban, ami az érettségikor meg is látszódik.

További információkat az iskoláról itt olvashat.

Than Károly Ökoiskola, Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola

Önkéntesek: Duka Andrea, Tárkányi Zsófia

Kísérő: Bártfai Bea

Időpont: 2015. június 3.

Kérem, mutassa be röviden a települést!

Iskolánk a Rózsadomb lábánál, a főváros II. kerülete Újlak nevű részén található. Az intézmény melletti térről két, a társadalmi-gazdasági átalakulások miatt gyors tempóban változó arculatú főútvonal indul ki. A Bécsi út és a Lajos utca vonalában sorozatban épülnek a modern irodaházak, igényes lakótömbök, kissé távolabb pedig a bevásárlóközpontok. A fokozatosan kirajzolódó modern vegyes funkciójú (munkahelyi-lakó) negyedbe szervesen illeszkedik a kívülről igényesen felújított, korszerű és sokoldalú képzést folytató iskolánk.

Kérem, mutassa be röviden az iskolát!

A Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskola a budai oldal középiskolákkal kevésbé ellátotttl_files/norveg/Than_Budapest1.jpg részén működő középiskola. Gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai képzést folytató összetett iskola. Vonzáskörzetünk – részben színes kínálatunknak, részben kedvező földrajzi helyzetünknek köszönhetően – egész Közép- és Észak-Budapestre, valamint a fővárosi agglomeráció nyugati oldalára is kiterjed. Gimnáziumi és szakközépiskolai képzésünk igen népszerű, a kötelező beiskolázásból adódóan a szakiskolai és a felzárkóztató osztályaink iránt is jelentős az érdeklődés. Felnőttoktatási tagozatunk a Főváros egyik legnépesebb a felnőtteket iskolarendszerben oktató intézménye.

Mi motiválja, hogy részt vegyen a projektben?

Úgy gondoljuk, hogy tanulóink EU-s tudásának kiegészítésének jó eszköze lehet egy ilyen foglalkozás. Tanulóink nagy része célok és elképzelések nélkül végzi el a középiskolát, így hasznosnak érezzük, ha megismerhetik az Unió nyújtotta lehetőségeket.

Vett-e már részt hasonló foglalkozáson az osztály?

Iskolánk igyekszik minél színesebb programot kínálni tanulóinknak, ezért rendszeres a civil szektor jelenléte. Mindemellett megvalósítottunk már több Leonardo projektet, tanulóinknak lehetősége van csereprogramokon részt venni, ezen programjainkon keresztül is erősíteni kívánjuk az interkulturális értékeket.

A foglalkozáson résztvevő osztály kiválasztása szeptemberben fog megtörténni.

Milyen EU-s tudással rendelkeznek a tanulók?

Történelem és földrajz órákon tanulnak a fiatalok az Európai Unióról, azonban úgy gondoljuk hasznos lehet ezen tudás felelevenítése és elmélyítése.

További információkat az iskoláról itt olvashat.