Magyar Ifjúságpolitikai Helyzetkép

A Magyar Ifjúságpolitikai Helyzetkép - Youth Policy Review in Hungary - című projekt egy nemzetközi kutatássorozat része, melynek keretében hazai és külföldi kutatók, szakemberek tekintik át a fiatalokat érintő közpolitikák helyzetét az adott országokban.

A magyarországi projekt lebonyolítója a Pillar Alapítvány, míg a nemzetközi koordinációt a németországi Demokratie & Dialog szervezet végzi. A hazai kutatócsoportot az ifjúságkutatás illetve ifjúságpolitika területén jártas szakemberek alkotják. A projekt keretében a fiatalokat érintő szakpolitikákat és azok fiatalokra gyakorolt hatásait elemezzük 2007-ig visszamenően, beleértve azokat a szakpolitikai területeket is, amelyek közvetett hatással vannak a fiatalok életére.

A projekt célja

A projekt célja, hogy támogassa a fiatalokat, valamint a velük foglalkozó szakembereket és szervezeteket a fiatalok érdekeinek minél hatékonyabb képviseletében. A szakpolitikai helyzetkép segítheti a civil ifjúsági szervezeteket abban is, hogy a nemzeti és nemzetközi politikai döntések megvalósulásáról, hatásairól visszacsatolást kapjanak. A projekt eredményeként egy olyan, a gyakorlatban is használható magyar és angol nyelvű tanulmányt szeretnénk a fiatalok, a velük foglalkozó szervezetek, a tágan értelmezett ifjúságpolitikával foglalkozó szakemberek, valamint nem utolsó sorban a politikusok kezébe adni, amellyel a szakpolitikai döntések előkészítése, meghozatala és megvalósítása hatékonyabbá válhat.

A megközelítés

A globális ifjúságpolitikai áttekintő sorozat egyedi megközelítést alkalmaz az ifjúsággal kapcsolatos politikák feltárására és elemzésére. A német szervezet koordinálása mellett minden résztvevő országban hasonló megközelítéssel dolgoznak a kutatók és a nemzeti koordinációt ellátó szervezetek. A kutatás eredményeit négy fő fejezetbe foglalja össze minden ország. Az egyes fejezetek témái:

  • a fiatalok jelenlegi helyzete;

  • a fiatalokkal kapcsolatos politikák áttekintése;

  • az említett politikák gyakorlati megvalósulása;

  • valamint a szakpolitikák fiatalokra gyakorolt hatása.

A projekt során a korábbi kutatási eredmények és a nyilvánosan elérhető adatok elemzése mellett széles körben kívánunk konzultálni a hazai ifjúságpolitikai szereplőkkel, ifjúsági szervezetekkel. A magyar kutatók munkáját egy külföldi szakértő is segíti, a létrejövő kiadvány szövegét pedig egy nemzetközi szerkesztőbizottság hagyja jóvá. A kutatás eredményei magyar és angol nyelven egyaránt megjelennek majd 2015 nyarán.

A projektben résztvevő kutatók

A kutatókról itt olvashat bővebben.

További információ

http://www.youthpolicy.org/youth-policy-reviews/

 

A projekt a Budapesti Nyílt Társadalom Intézet Alapítvány (Open Society Institute Budapest Foundation - "OSI") támogatásával valósul meg.